Rakentamisen eteneminen

Rakentamisen eteneminen Saaristokaupungissa

Saaristokaupungin suunnittelu ja rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Rakentaminen etenee vähitellen kohti keskustaa. Rakentamisen edetessä kaupunkirakenne eheytyy ja tiivistyy.

Asuntotuotannon eteneminen aloitusvuoden mukaan (pdf)