Projekti

Saaristokaupunkiprojekti

Saaristokaupungin toteuttaminen on Kuopion lähivuosien kärkihanke. Tulevan asuinalueen suunnittelun ja toteutuksen tueksi on perustettu erillinen projekti. Projektin tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa kaupungin linjaorganisaation toiminnoille ja varmistaa toteutuksen ajoitus sekä hyvä laatu.

Saaristokaupungin suunnittelun ja kymmenvuotisen rakentamisen keskeisiä teemoja ovat ympäristön huomioiminen, laaja vuorovaikutus ja asukkaiden osallisuus sekä tulevaisuuden asuinalueen kehittäminen.

Saaristokaupunki-projekti sisältää useita alaprojekteja, joista keskeisiä ovat: seurantaryhmä, suunnitteluryhmä, viestintäryhmä ja toteutusryhmät.

Kehittämisprojekteiksi on nimetty: Hyvän asumisen kulttuuriympäristö, vuorovaikutus ja osallisuus, kosteikkopuistot, muu kehittämistoiminta ja kilpailut.

Saaristokaupunki-projektin ensimmäinen jakso  2003-2007 päättyi helmikuun 2008 lopussa. Kaupunginhallitus päätti  kokouksessaan 11.2.2008 jatkaa Saaristokaupunki-projektia vuoden 2012 loppuun  ja hyväksyi vuosille 2008-2012 laaditun projektisuunnitelman.


 

 

Hannu Harjunheimo
Asuntotoimenjohtaja
Saaristokaupungin projektipäällikkö

 

 


Saaristokaupungin koko hankkeen projektipäällikkönä toimii oman toimensa ohella asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo.

Saaristokaupunki rakennetaan aikavälillä 2003-2015. Saaristokaupungin ensimmäinen osa, Savolanniemi valmistui 2006.

Saaristokaupungin pientaloalueiden asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä selvitettiin laajasti 2008 alussa valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa. Tutkimusta hyödynnettiin vuosien

2008 - 2012 projektisuunnitelman tekemisessä. Gradu löytyy täältä.