SaaristoGalleria

 

 

 

SaaristoGalleria oli vuonna 2010 avautuva taideteosten kokoelma Kuopion Saaristokaupungissa. Vuodenkierron ja vuorokauden aikojen mukaan elävät teokset on toteutettu osaksi rakennettua ympäristöä. Teokset ovat aina nähtävissä ja helpostisaavutettavissa kevyenliikenteen-, joukkoliikenteen- ja vesireittien varrella.

SaaristoGalleria elävöittää kaupunkiympäristöä, rakentaa laadukasta ja kestävää kaupunkikuvaa, tuottaa hyvää ympäristöä ja vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin. Taiteella on merkittävä rooli alueen viihtyisyyden ja identiteetin luomisessa.

Taiteen kaava,

Saaristokaupungin asemakaavaan sovitettu kulttuurin ja taiteen yleissuunnitelma, on ollut SaaristoGallerian lähtökohtana. Taiteen kaava yhdisti taiteen, kulttuurin ja rakentamisen aivan uudella tavalla. Kaavassa määriteltiin suuntaviivat Saaristokaupungin hengen mukaisen taiteen toteuttamiseksi ja saaristokaupunkikulttuurin luomiseksi.

Taiteen kaava -kehitystyö sai alkunsa vuonna 2005 valmistuneesta opetusministeriön tukemasta Saaristokaupungin Hyvän asumisen kulttuuriympäristö – hankesuunnitelmasta. Sen pohjalta luotu SaaristoGalleria-hanke edustaa uudenlaista toimintamallia luoda monipuolista, laadukasta ja viihtyisää tulevaisuuden asumisen kulttuuriympäristöä. Taideteokset SaaristoGalleriaan ovat valikoituneet SAGA-taideteoskilpailujen pohjalta. Asukkaat ovat olleet vahvasti mukana SAGA-hankkeen toteutuksessa.

lataa SAGA - esite ja teostiedot 

 


SAGA SaaristoGalleria