01.03.2007

Keilankannan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyi 28.2.2007 kokouksessaan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 33. kaupunginosan (Lehtoniemi) korttelien 8-12 ja 20-23 tonttijaot. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.