28.03.2007

Tekninen lautakunta hyväksyi 28.3.2007 kokouksessaan asemakaavaehdotuksen Rautaniemi, Haukkaniemi asetettavaksi MRL 65  §:n  ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavaehdotuksen yhteydessä  sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 37. kaupunginosan (Rautaniemi) kortteleiden sitovat tonttijaot. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa  tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.