18.05.2007

Tiedote Lehtoniementien järjestelyistä Keilankannassa

Liikennejärjestelyt Keilankannassa

Lehtoniemeen menevä liikenne siirretään Keilankannassa Lehtoniementielle ja Keilankannan sillalle viikon 21 alussa (alustavasti maanantaina 20.5.). Koska sillan rakennustyöt edelleen jatkuvat, otetaan liikenteelle aluksi vain yksi kaista. Liikennettä ohjataan sillalla liikennevaloin. Sillalle päästetään vuorotellen vain yksi ajosuunta kerrallaan. Kevyelle liikenteelle varataan oma tilansa sillan laidasta. Sillan päästä käännytään joko takaisin Lehtoniementielle jätevedenpuhdistamon suuntaan tai Käränkään.

Liikennöinti Paloniementielle ei muutu.

Siirto toteutetaan kanavan rakentamistöiden vuoksi. Liikenteen siirtyessä sillalle kaivetaan nykyinen Keilankannan ylittävä tie pois.

Siltaurakoitsija on Destia.
Yhteyshenkilöinä työmaapäällikkö Kauko Alaluusua, puh. 0400 823 561 sekä
työmaamestari Markku Karppinen, puh. 040 5604621

Rakennuttaja on Kuopion Kaupunki.
Yhteyshenkilöinä projektipäällikkö Ismo Heikkinen, puh. 044 718 5656, rakennustöiden valvoja Harri Korhonen, puh. 044 718 5568 sekä
työpäällikkö Pekka Rautiainen, puh. 044 718 5666