22.06.2007

Keilankannas auki vesiliikenteelle

Keilankannas on saatu kaivetuksi auki vesiliikenteelle ja innokkaimmat veneilijät ovat jo ajelleet kanavassa.  Juhannusviikolla tehdyissä harauksissa on kuitenkin paljastunut, että kanava-alueen syväys on vielä alle virallisen väyläsyvyyden Keilankannan sillan pohjoispuolella noin 50 metrin matkalla. Kyseistä kohtaa joudutaan vielä myöhemmin ruoppaamaan noin puoli metriä. Kohdassa, jossa syväys ei ole riittävä, on pohjamaa pehmeää. Syvässä kulkevat alukset voivat jäädä siihen kiinni.

Yleisesti ottaen kanavassa on kuitenkin tällä hetkellä noin 2,5 metriä vettä. Syksyä kohti veden pinta yleensä laskee.

Kanavaa ei syväyspuutteen vuoksi voida ottaa virallisesti käyttöön. Kanavan viittamerkinnät on tämän vuoksi peitetty. Liikennöinti kanavassa tapahtuu omalla vastuulla. Kanava-alue on edelleen työmaa-aluetta, eikä rantautumista suositella.

Kanavassa on 9 km/h -nopeusrajoitus ja aallonmuodostuskielto. Rajoituksia kuvaavat merkit asennetaan juhannuksen jälkeen.

Lisätietoja satamatoimistosta puh. (017) 185 192.