20.08.2004

20.08.2004

Kuopion kaupunginvaltuusto on päätöksillään 14.6.2004 (59 §, 60 §) hyväksynyt Lehtoniemen ja Rautaniemen osayleiskaavat.

Lehtoniemen ja Rautaniemen osayleiskaavat tulevat tällä kuulutuksella kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti oikeusvaikutteisina voimaan ja korvaavat näiltä osin kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymän Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.

Kuopiossa 12.8.2004

KUOPION KAUPUNGINHALLITUS