08.11.2007

Kaupunginjohtaja nimesi 7.11.2007 päätöskokouksessaan asuntomessujen käytännön toimia ohjaamaan seuraavat asiantuntijaryhmät:

Laaturyhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja määritellä messualueelle rakennettavan ympäristön laadulliset ominaisuudet ja valvoa niiden toteutumista. Lisäksi laaturyhmä valmistelee tonttien haku- ja luovutusperiaatteet sekä tekee esityksen rakentajien valinnoista.

- Tekniikkaryhmä, joka vastaa asuntomessualueen kunnallistekniikan, liikenteen ja viheralueiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

- Tiedotus- ja markkinointiryhmä, joka asuntomessujen markkinoinnista ja tiedotuksesta.