25.02.2008

Pirtissä ja Rautaniemessä on vapaina muutamia omakotitontteja. Tontit sijaitsevat Pölläkän, Peikkometsän, Tervapuron ja Tervalammen asemakaava-alueilla