05.11.2004

05.11.2004

"Kuopion kaupunki on täydentänyt 4.11.2004 Itä-Suomen ympäristölupavirastossa vireillä olevaa Saaristokatu-hankkeeseen liittyvää vesilain mukaista rakentamislupahakemusta. Ympäristölupavirasto asettanee seuraavaksi hakemuksen julkisesti nähtäville, arviolta vielä tämän vuoden aikana. Kaupunki tulee samassa yhteydessä asettamaan myös katuun liittyvän asemakaavaehdotuksen sekä katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville. Ehdotuksiiin liittyvistä esittelyistä kaupunki tulee tiedottamaan myöhemmin."