25.11.2004

25.11.2004

Saaristokadun asemakaava- ja katusuunnitelmaehdotus nähtäville

Saaristokadun asemakaava Kumpusaaren ja Kärängän välillä sekä Saaristokadun katusuunnitelma Tasavallankadulta aina Käränkään saakka olivat 24.11.2004 teknisen lautakunnan esityslistalla. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan sekä asemakaavan että katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

Sekä asemakaava- että katusuunnitelmaehdotus tulevat näillä näkymillä nähtäville joulu-tammikuussa yhtä aikaa vesilain mukaisen rakentamislupahakemuksen kanssa, joka on vireillä Itä-Suomen ympäristölupavirastossa. Asemakaava- ja katusuunnitelmaehdotusaineisto tulevat olemaan samanaikaisesti esillä valtuusto-virastotalon aulassa, jonka lisäksi hanketta esitellään myös kaupungin internet-sivuilla. Maanantai-iltana 10.1.2005 pidetään valtuustosalissa lisäksi suuri esittelytilaisuus aiheesta.