11.12.2004

11.12.2004

Saaristokadun asemakaava Kumpusaaren ja Kärängän välillä on nähtävillä 15.12.2004 - 31.1.2005 ja Saaristokadun katusuunnitelma Tasavallankadulta aina Käränkään saakka on nähtävillä 15.12.2004 - 17.1.2005. Asemakaava- ja katusuunnitelmaehdotusaineisto pidetään nähtävillä oloaikana esillä valtuusto-virastotalon asiakaspalvelussa, kaavan osalta lisäksi kaavoitusosastolla ja katusuunnitelman osalta lisäksi kunnallisteknisellä osastolla. Hanketta esitellään lisäksi kaupungin internet-sivuilla. Maanantai-iltana 10.1.2005 pidetään valtuustosalissa suuri esittelytilaisuus aiheesta. Muistutukset ehdotuksista on toimitettava nähtävillä oloaikana kaavan osalta kaupunginhallitukselle ja katusuunnitelman osalta kunnallistekniselle osastolle.