10.09.2008

Kaupunki tiedottaa >Ajankohtaista >Uutiset

 
96 prosenttia asukkaista tyytyväisiä Saaristokaupunkiin.


Ensi kuussa kuopiolaisten käyttöön avattava uusi ympäristötaidetta sisältävä Saaristosilta ja tuleva asuntomessualue olivat suurimman kiinnostuksen kohteena pääministeri Matti Vanhasen vieraillessa lauantaina Kuopion Saaristokaupungissa.

Asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo selosti pääministeri Matti Vanhaselle vierailun yhteydessä YTM Sonja Toivasen tekemää Saaristokaupunkia koskevaa pro gradu –tutkimusta. Tutkimustulosten mukaan 96 prosenttia Saaristokaupungin asukkaista on tyytyväisiä asuntoalueeseen.

Tiedotus ja yhteydenpito tärkeitä

Vanhanen piti lukua huimana. Muutenkin Saaristokaupunki-hankkeen käytännön toteutumisen näkeminen näytti selvästi tekevän Vanhaseen vaikutuksen. Aiemmin hän on nähnyt Saaristokaupungin kokonaisuuden lähinnä havainnekuvina ja karttoina.

Keskusteluissa tuli esille yhteydenpidon merkitys asukkaiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Asukkaat ovat olleet mukana ja saaneet vaikuttaa Saaristokaupungin rakentamiseen poikkeavan paljon. Toisaalta kaupunki ei ole pannut omakoti-, rivi- ja kerrostalojen rakentamiselle suuriakaan rajoitteita. Lähes kaikkien Saaristokaupungin asukkaiden koti on tehty heidän ajatustensa ja mieltymystensä mukaan.

Tämä mahdollisimman vähän rajoittava asumis- ja rakentamisperiaate oli selvästi Vanhasen mieleen – ja uusi kokemus näin suuressa mitassa toteutettuna. Saaristokaupunki on tällä hetkellä maan suurin yhtenäinen omakotitaloalue.

Houtsoset kehuivat turvallisuutta

KuPSin ystäville tuttu Jyrki Houtsonen kertoi Vanhaselle omista rakentamis- ja asumiskokemuksistaan vaimonsa Marin ja Anneksi ristittävän tyttären kanssa. Annen myötä Houtsosten perhe kasvoi pari viikkoa sitten kahdeksanhenkiseksi. Perhe on asunut Saaristokaupungissa vuodesta 2007. Vanhemmat pitivät viihtyisyyden ja näkymien ohella upeana asiana alueen turvallisuutta. Lapset ovat löytäneet naapureista uusia ystäviä. Yhteiset leikkipaikat ovat turvallisia.

Kuha, siika ja lohi palanneet

Saaristosillan tuntumassa 25 vuotta asunut Raimo Nissinen kehui kaupungin tiedotusta ja yhteydenpitoa. Vastustus oli alkuun tavanomaisen kovaa, mutta yhteiset keskustelut ja eri näkökulmien kertominen auttoivat. Samoin se, että kaupunki otti jokaisessa vaiheessa asujien mielipiteet tarkoin huomioon.

Kalastusta harrastava Nissinen kertoi, kuinka 1980-1990 –luvulla alueen vesiltä hävinneet saasteille arat kalalajit siika ja kuha ovat palanneet Saaristokaupungin vesille ja käyvät nyt hyvin miehen pyydyksiin. Lähivesien puhtaudesta kertoo myös naapurin äskettäin läheltä vetämä 5,5 –kiloinen lohi.

- Täällä on uskallettu käyttää ennakkoluulottomasti rantaa ja vaihtelevaa luontoa hyödyksi. Tällainen luonnon ja veden lähellä asuminen on varmaan jokaisen suomalaisen unelma. Täällä Kuopiossa se on toteutunut, Helsinki-keskeiseen yhdyskuntakeskusteluun ja –suunnitteluun tottunut Vanhanen ihasteli.

Periaatteessa Saaristokaupunki vastaa pääkaupungin asumalähiöitä. Käytännössä ero on valtava.

- Joidenkin pääkaupunkiseudun lähiöiden suunnittelu on lähtenyt neljästä lähekkäin olevasta kerrostalosta. Mittayksikkönä kerrostalojen välistä etäisyyttä määritettäessä on ollut nosturin kantaman leveys.

Liito-oravista lisäkustannuksia

Liito-oravat ovat nakertaneet erityisesti Saaristokaupungin kaavoitus- ja rakennusvaiheessa kaupungin kukkarosta useiden miljoonien eurojen lisämenoja. Myös muiden kaupungin rakennuskohteiden kuluissa on yhteensä miljoonien eurojen liito-oravalisä: Teknian eri vaiheiden, Matkuksen ja Pihlajaharjun.

Lisäkustannukset ovat kertyneet kaavoituksen viivästymisistä, uusien kaavojen suunnittelusta, kokonaan rakentamatta jääneistä alueista tai valitusten ja selvitysten vuoksi rakennuskiellossa olevista alueista, rakentamisen viivytyksistä, töiden muutoksista ja liito-oravien edellyttämistä kaavoituksen ja rakentamisen erityistoimista.

Vanhanen pudisteli epäuskoisena päätään Harjunheimon selvitellessä liito-oravien kaupungin rakentamiselle aiheuttamia ongelmia. Vanhasen mukaan parhaillaan on käynnissä uusi liito-oravakantojen kartoitus. Hän arveli maamme liito-oravamäärän osoittautuvan nykytietoja suuremmaksi. Uusien laskelmien perusteella EU:n liito-oravadirektiiviin saatetaan esittää lievennyksiä. 

Teksti: Pertti Kovanen
Kuva: Hannu Miettinen


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leila Savolainen, asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo, Jyrki ja Mari Houtsonen sekä 25 vuotta Saaristosillan kupeella asunut Raimo Nissinen esittelivät päämisteri Matti Vanhaselle ensi kuun loppupuolella avattavaa Saaristosiltaa sen alapuoleltakin.