25.02.2005

25.02.2005

Saaristokatu, Käränkä
Saaristokadun varrelle Käränkään kaavoitetaan uusi pientalovaltainen asuntoalue.

viraston aukioloaikana klo 8.00 - 15.30 asiakaspalvelussa, Suokatu 42. Kaavatyötä koskeva asukastilaisuus järjestetään tiistaina 15.3.2005 klo 18.00 valtuustovirastotalolla (valtuustosalissa) Suokatu 42.

Aineistoa koskevat ehdotukset ja kannanotot pyydetään toimittamaan nähtävänäoloaikana teknisen viraston kaavoitusosastolle Suokatu 42, A-rappu II-krs. Postiosoite: PL 1097, 70111 Kuopio.

Kuopiossa 24.2.2005

TEKNISEN VIRASTON KAAVOITUSOSASTO