19.01.2009


SAARISTOGALLERIA , ENSIMMÄINEN OSAKILPAILU RATKAISUUN

 

Saaristogalleria, 1. kilpailuosion tulokset julkistettiin 19.1.2009 klo 13.

  

Selkeys ja värikkyys veivät voiton Saaristokaupungin ympäristötaidekilpailussa

  

 

Torikilpailun voittaja "Saaristo"
Tekijät arkkitehdit Saara ja Janne Repo.

 

Kilpailujury totesi teoksesta seuraavaa:

Ehdotuksen aihe ja idea ovat hyvät, sillä saaristoaihe sopii hyvin Saaristokaupungin teemaan. Aihe on ehdotuksessa hienosti jalostettu ja tyylitelty.

Luonnos antaa olettaa, että toteutettuna teos olisi myös toiminnallinen, sillä se mahdollistaa oleskelun Keilankannan torin alueella. Se toimisi myös ns. toriparlamentin kokoontumispaikkana ja tarvittaessa esimerkiksi myyntitasoina. Teos täyttää kilpailun tavoitteet erinomaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikenneympyrän voittaja " Jussi Jänes"

Tekijä taiteilijaKaisa Törmanen.

 

Kilpailujury totesi teoksesta seuraavaa:

Juryn mielestä ehdotus on hyväntuulinen, hauska ja helposti hahmotettavissa. Se on yksiselitteinen ja vauhdikas. Mikäli ehdotus toteutetaan, se tarvitsee jatkokehittelyä mitoitukseltaan ja sen materiaali voi olla muukin kuin ehdotettu.

Toteutuessaan teos sopii hyvin liikenneympyrään. Ehdotus on selkeä ja mahdollistaa näkyvyyden risteysalueella. Jury yhtyi perusteluissa nimimerkin omaan näkemykseen teoksestaan:

”Jussi on iso, iloinen ja valkoinen. Jussi on avoin ja maailmoja syleilevä. Jussi on luonteeltaan hyvää tuulta tuova. Jussi toimii hauskana suunnannäyttäjänä. Jussi on sympaattinen, neljällä jalalla seisova. Jussin muoto muuttuu eri kulmilta katsottaessa. Jussi voi helposti lisääntyä pikkujusseilla.”

 

 

 

 

Kuopioon rakennetaan uutta Saaristokaupunki nimistä kaupunginosaa, joka on valtakunnan merkittävimpiä uusia kaupunkirakennuskohteita.

 

Saaristogalleria-hankkeen tarkoituksena on toteuttaa ympäristön ja asumisen tasoa parantavia projekteja Saaristokaupungissa tehdyn Taiteen kaavan mukaisesti. Kuopio on osa eurooppalaista terveellinen kaupunki –verkostoa, jonka tarkoituksena on edistää hyvää ja kestävää kaupunkisuunnittelua. Hanke tukee valtion arkkitehtuuri- ja taiteilijapoliittisia ohjelmia sekä Kuopion ja Pohjois-Savon kulttuuristrategiaa. Hankkeen valmistelua ovat tukeneet Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon taidetoimikunta, Opetusministeriö ja Ympäristöministeriö.

 

Kaupunki on saanut rahoitusta Te-Keskuksen investointimäärärahoista 1,089 M€ suuruiselle hankkeelle, josta 55% on tuen osuus. Hanke sisältää 6 kohteen toteuttamiseen kuuluvat taiteen toteutussuunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä muut kohteen perusrakennuskustannukset vuosille 2008-2010.

 

 

TEKIJÄT ESILLE NIMIMERKKIEN TAKAA

 

SAGA 1 oli ensimmäinen Saaristogallerian kolmesta kilpailuohjelmasta, jolla haettiin toteuttamiskelpoisia ideoita alueen julkiseksi taiteeksi. Kohteena olivat Keilankannan kiertymä ja Keilankannan tori. Kilpailu toteutettiin yleisenä kilpailuna Pohjois-Savon alueella asuville ja työskenteleville alan ammattilaisille: kuvataiteilijoille, suunnittelijoille, muotoilijoille ja arkkitehdeille. Kilpailu suoritettiin nimimerkkien suojassa.

 

Kireästä aikataulusta huolimatta kilpailu herätti tekijöiden mielenkiinnon. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 26 ehdotusta. Kiertoliittymä kiinnosti hieman enemmän kuin tori, toisaalta osa ehdotuksista soveltui sekä kiertoliittymän että torin taideteoksiksi.

 

Kilpailuraatiin eli jyryyn kuuluivat intendentti Marianna Huttunen Kuopion taidemuseosta, suunnittelija Elina Itkonen Pohjois-Savon taidetoimikunnasta, kaupunginarkkitehti Eero Koivisto Kuopion tilakeskuksesta, puutarhuri Erkki Oinonen Kuopion kaupungin kunnallistekniseltä osastolta ja kehityspäällikkö Mirja Wihuri asuntotoimesta sekä allekirjoittanut, kulttuurijohtaja Pekka Vähäkangas, joka myös toimi juryn puheenjohtajana. Jyry teki työnsä tehokkaasti ja keskustellen hyvässä yhteistyön hengessä. Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

 

Kilpailun tavoitteen oli saada Saaristokaupunkiin valittuihin kohteisiin teoksia, jotka liittyisivät mielenkiintoisella ja ennakkoluulottomalla tavalla kaupunkirakenteeseen ja muuhun infrastruktuuriin. Tekijöiden odotettiin huomioivan suunnittelualueen teospaikka lähialueineen. Teoksilta odotettiin lisäksi kestävyyttä, helppoa huollettavuutta ja pitkää elinkaarta. Alueella voimassa oleva taiteen kaava antaa lisää kriteereitä toteutettaville teoksille.

 

Kaikki kilpailuehdotukset käytiin huolellisesti läpi. Ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen jatkokäsittelyyn jäi yhteensä seitsemän teosta, joista kolme oli torille ja neljä kiertoliittymään.

 

Muista kolmen parhaan joukkoon päässeistä teoksista totesi  jury  seuraavasti:

 

Keilakannan tori

 

II sija nimimerkki ”Lentorata”

Kuvataiteilija Jouni Airaksinen. Ehdotus oli esitetty Keilankannan liikeympyrään, mutta juryn mielestä teos soveltuu paremmin Keilankannan torille. Ehdotuksesta voi päätellä, että toteutuessaan teos ilmentäisi raikkautta, liikettä ja huumoria. Rysämuoto ja viittaukset alueen historiaan tuovat teokselle lisää syvyyttä.

 

III sija nimimerkki ”Lip Lap Loiskis”

Tekijä Antti Immonen. Ehdotuksen aihe oli Saaristokaupunkiin sopiva. Luonnokset antoivat kuvan teoksesta, joka olisi toteutuessaan esteettisesti kaunis. Luonnos viittasi ammattimaiseen toteutukseen.

Juryn mielestä sinänsä ansiokkaan ehdotuksen muotokieli on hieman hyökkäävä ja toteutusehdotus perinteisen monumentaalinen, ja sen vuoksi liiankin juhlallinen kauppakeskuksen torialueelle.

 

Keilankannan kiertoliittymä 

 

II sija nimimerkki ”Jurmo”

Tekijä keraamikko Jari Hautamäki. Juryn mielestä ehdotus on taustoiltaan ja ajatuksiltaan onnistunut, Saaristo-teemaan sopiva. Kyseessä on kuitenkin merimerkki, jonka tunnistettavuutta jury pohti – tunnistetaanko merkki, jota sisävesillä ei ole käytössä. Juryn mielestä ehdotusta olisi tullut kehittää ja saada sille lisää visuaalista jännitettä.

 

III sija nimimerkki ”Parvi”

Tekijä Antti Immonen. Juryn mielestä ehdotuksessa on paljon yksityiskohtia, jotka tarvitsevat aikaa katsomiseen. Toteutuessaan ansiokas teos olisi esteettisesti mielenkiintoinen ja näyttävä. Teoksen sijoittaminen liikenneympyrään ei antaisi teokselle täyttä oikeutta, ja se voisi näyttävänä liiaksi haitata liikennettä ja estää näkyvyyttä.

 

Kaiken kaikkiaan kilpailuun osallistuneet ehdotukset olivat monipuolisia ja erityisesti Keilankannan liikenneympyrään ehdotetut työt olivat erityisen tasokkaita. Yleinen taso jäi kuitenkin kirjavaksi. Ilahduttavan paljon oli ehdotuksia, joissa oli linkkejä alueeseen, luontoon ja historiaan. Torille oli paljon pintamateriaaliehdotuksia, joissa oli kivoja ideoita, mutta jotka olisivat alttiita likaantumiselle, kulumiselle ja jotka jäisivät lumiseen aikaan piiloon. Jury jäi kaipaamaan ehdotuksilta vielä enemmän paikan ja tilan huomioon ottavaa ideaa. Jury kiinnitti erityistä huomiota valinnoissaan ehdotusten taiteellisuuteen, toteutettavuuteen ja kustannuksiin.


SAARISTOGALLERIAN INVESTOINTIEN SISÄLTÖ

Saaristogalleria on investointihanke, joka sisältää erillisiä taide- ja kaupunkirakenneprojekteja, jotka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena. Taideprojektien sijoituskohteet on valittu hankekokonaisuuteen siten, että niiden rakentamiseen voidaan sisällyttää taiteellisesti suunniteltuja elementtejä tai osakokonaisuuksia, jolloin ne muodostavat kaupunkitaiteellisen rakenteen. Taideteokset ovat siis kiinteästi kyseiseen kaupunki- tai maisemarakenteeseen tai paikkaan suunniteltuja ja rakennettuja

ympäristötaideteoksia.

 

TAIDETEOSKOHTEET

 

Keilankannan kiertoliittymä (1), Keilankannan tori (2), Kaivannonlahden kiertoliittymä (3), Keilan kalliot (4), Siltavahtikujan tukimuuri (5), Messualueen aallonmurtaja (6)

.

Keilankannan liikenneympyrä        

                                                                                    

Keilankannan liikenneympyrä on Lehtoniemen keskusta liikenteellinen solmukohta ja paikka josta käännytään myös asuntomessualueelle. Liikenneympyrän keskeinen sijainti antaa hyvän mahdollisuuden suunnitella liikenneturvallisuus huomioiden kohteeseen maamerkki, joka toimii visuaalisena opasteena ja identifioi paikan.

 

Kaivannonlahden liikenneympyrä

 

Kaivannonlahden liikenneympyrä sijoittuu Saaristokadun varrelle kaupungin ja Lehtoniemen ympyrän välille. Nämä kaksi ympyrää voidaan suunnitella parina, jolloin ne ovat jollakin tavalla sukulaisia toisilleen, mutta kuitenkin omanlaatuisiaan maamerkkejä.

 

Keilankannan tori

 

Keilankannan tori on koko alueen ihmisten liikkumisen ja asioinnin keskipiste. Torin ympäri kiertää bussilinja ja sen itäreuna on rauhoitettu muulta autoliikenteeltä. Torin pinta on kokonaan kivetty ja yleissuunnitelmassa sen reunaan on kaavailtu pienimuotoinen vesiaihe. Torille on myös suunniteltu laadukas yleisvalaistus. Torilla teos voi liittyä rakenteiltaan mihin tahansa näistä elementeistä tai kaikkiin. Se voi muodostaa torin pintaan uusia kuvioita, tuottaa vesialtaasta veistoksen tai liittää valaistuksen enemmän kokonaisvaltaiseksi taideteokseksi.

 

Keilankalliot

 

Keilankalliot ovat Rautaniemen puolella Keilankanavan ja Paloniementien välinen n. 2000m2 kallioalue. Kalliot ovat olennainen osa kanavan maisemakuvaa sekä Keilakannan alueen kaupunkikuvaa. Ne avautuvat upeasti kanavassa liikennöiville, Keilakannan laiturialueille, Lehtoniemen puolella oloeville kaduille ja kevyenliikenteen väylälle sekä sillan ylittävälle liikenteelle. Kallioiden vaihteleva struktuuri ja vieressä peilaava kanavan vesipinta muodostavat esteettisesti vaikuttavan paikan ympäristötaiteen sijoittamiselle.

 

Messualueen aallonmurtaja     

   

Kallaveden rannalle asuntomessualueen reunalle tulee aallonmurtaja, josta tulee maisemallisesti hieno paikka tarkkailla järveä ja sen liikennettä ja muutoksia. Tämä paikka houkuttelee ihmisiä kävelylle ja piipahtamaan järven rannassa. Aallonmurtajan rakenne voidaan nähdä suurimittakaavaisena järveen kurkottavana maataideteoksena tai veistoksena ja korostaa tämän luonnetta taiteellisella sisällöllä. Aallonmurtajan kärkeen on kaavailtu myös majakkaa, joka voi olla itsessään teos.

 

Siltavahtikujan tukimuuri

 

Keilankannan sillan alla ja aivan Siltavahtitalojen alapuolella oleva tukimuuri rajaa Lehtoniemen puoleiset rannat kanavasta ja laitureilta nähtynä. Nämä muurit muodostavat suuren pinnan kanavamiljöössä ja ne voidaan käsitellä ja nähdä kokonaisvaltaisempana teoksena, jolloin muurin materiaalit, ladonta ja valaistus muuttavan tylsäksikin mielletyn sillanalusympäristön mielenkiintoiseksi ja näkemisen ja kokemisen arvoiseksi paikaksi.