25.03.2005

25.03.2005

Tekninen lautakunta hyväksyi 23.3.2005 kokouksessaan asemakaavaehdotuksen / Tervapuro, Rautaniemi asetettavaksi nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 37. kaupunginosan  (Rautaniemi) kortteleiden sitovat tonttijaot.


Mikäli ehdotukseen ei esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.