09.10.2008

Tekninen lautakunta hyväksyi 8.10.2008 ja kaupunginhallitus 20.10.2008 kaavaytyön yhteydessä laaditun osayleiskaavallisen selvityksen ja sen pohjalta laaditun asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi. Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 3.11.-5.12.2008. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.