10.03.2009

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.3.2009 esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutoksen hyväksyttäväksi.