30.03.2005

30.03.2005

Asemakaavamuutosehdotus koskien Kuopion kaupungin 37. kaupunginosan (Rautaniemi) katualuetta (Tervapuro, Rautaniemi) on julkisesti nähtävillä Kuopion kaupungin teknisen viraston kaavoitusosastolla  ja asiakaspalvelussa (Suokatu 42) viraston  aukioloaikana 29.3.-27.4.2005.
Samalla on julkisesti nähtävillä asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 37. kaupunginosan  (Rautaniemi) kortteleiden sitovat tonttijaot.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksia vastaan on nähtävänäoloaikana toimitettava Kuopion kaupunginhallitukselle, os. PL 228 (Tulliportinkatu 31), 70101 Kuopio.

Kuopiossa 24.3.2005
KUOPION KAUPUNGINHALLITUS