28.05.2009

 

Saaristokatu palkittiin vuoden 2009 kuntatekniikan saavutuksena

Vuoden 2009 kuntatekniikan saavutus julkistettiin valtakunnallisilla Kuntatekniikan Päivillä Tampereella 28.5.2009. Valinnan tekee perinteisesti Suomen kuntatekniikan yhdistyksen nimeämä lehdistöraati, johon kuuluvat edustajat Helsingin Sanomista, Tie ja liikenne-lehdestä, Rakennuslehdestä, Tekniikka&Talous-lehdestä ja Kuntatekniikka-lehdestä.

Kuopion saaristokatu  -  hyvin suunniteltu ja viihtyisä ympäristö

Saaristokatu yhdistää Saaristokaupungin keskustaan tarjoten ihanteellisen asuinympäristön lähellä Kuopion toria. Matkalla on mahdollisuus kokea upea maisemallinen elämys. Hanke on oiva esimerkki siitä, miten luovalla ratkaisulla vähennetään kaupunkilaisten matka-aikaa ja ajoneuvoliikenteen päästöjä. Perusteena valinnalle oli laadukas suunnittelu ja toteutus sekä välitön hyöty kaupunkilaisille, mikä on opiksi muille vastaaville hankkeille.

Saavutus myönnettiin nyt 21. kerran, ja se annetaan vuosittain laajuutensa tai ratkaisumalliensa osalta merkittävälle kuntatekniselle kohteelle, jolla mm. parannetaan asukkaiden elinympäristöä ja edistetään kestävää kehitystä. Aikaisemmin palkittuja kohteita ovat olleet mm. Finnoon kiertoliittymä, Helsingin Aurinkolahden ranta-alueet, Oulun Rotuaari-kävelykatu, Kuopion metsien monikäyttö ja hoito sekä kuntatekninen yhteistyö Lahden seudulla.

Kunniamaininta Tampereen koskipuiston kunnostukselle

Tampereen koskipuiston kunnostus arvostettiin ehdotusten joukosta tänä vuonna kunnianmaininnan arvoiseksi.  Perusteena valinnalle oli mm. historiallisten arvojen kunnioittaminen ja onnistunut ratkaisu, jossa kaupunkilaiset viihtyvät.

Tämän vuoden Kuntatekniikan Päivien  teemana on ”Kuntatekniikka ei lamaannu”. Päivät ovat samalla yhdistyksen 83-vuotisjuhlat. Käsiteltäviä asioita ovat mm. vesihuollon yhdistyminen pääkaupunkiseudulla, kuntatekniikan rahoitusmuodot, yhteinen kadunrakennustyömaa, pysäköintiliiketoiminta, jätehuollon tulevaisuushaasteet sekä kuntatekniikan foorumi. Päiville osallistuu noin 280 kuntatekniikan ammattilaista ympäri Suomea sekä ulkomailta.

Lisätiedot:

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Vaskelainen 050-63892 ja toiminnanjohtaja Jyrki Meronen 050-5592146.