03.06.2009

 

 

SaaristoGalleria -ympäristötaidekilpailun voittajat julki

 
SaaristoGalleria –ympäristötaidekilpailussa julkistettiin keskiviikkona kilpailun toisen osion voittajat. Ympäristötaidekilpailun kohteina olivat tällä kertaa Kaivannonlahden kiertoliittymä ja Keilan kalliopuisto Saaristokaupungin kaupunginosassa Kuopiossa.

Valtakunnallisesti avoinna olleen kilpailun voitot menivät Kuopioon ja Jyväskylään. Kaivannonlahden kiertoliittymään jury piti parhaimpana kuopiolaisten Ari Tiilikaisen ja Iiro Murajan teosta Rantakala. Juryn mielestä ehdotus on tyylitelty hienosti ja se sopii hyvin aiheeltaan Saaristokaupunkiin. Kalanruotomaisesta teoksesta syntyy mielenkiintoinen visuaalinen vaikutelma ja sen ympärillä liikuttaessa se näyttää muodostavan kineettistä liikettä.

Keilan kalliopuistoon jury valitsi jyväskyläläisen Harald Karstenin teoksen Viesti Sinulle. Ehdotus oli tarkoitettu kiertoliittymään, mutta juryn mielestä se soveltui mittakaavallisesti paremmin Keilan kalliopuistoon. Ehdotuksen tuulimobilemainen idea on moderni ja vesistöhenkinen ja sopii myös siten hyvin kanavarantaan. Keilan kalliopuisto on tuulinen alue, joten tuulimobile ja sen liike sopivat hyvin kohteeseen. Toteutettuna teos näkyy hyvin moneen suuntaan ja pimeää vuodenaikaa varten se voidaan valaista sillalta käsin.

Juryn mukaan kilpailun taso oli kirjava. Kilpailuun jätettiin 80 kilpailuehdotusta. Tehtävänanto osoittautui haasteelliseksi ja ulottuvuuksia toteuttaa teokset oli paljon. Keilan kalliopuistoon oli vähemmän paikkaan sopivia, toteutuskelpoisia ehdotuksia kuin Kaivannonlahden kiertoliittymään. Laajahkon, maisemallisesti mielenkiintoisen kallioalueen haltuunotto taiteen avulla oli luonnosten perusteella suuri haaste. Arvioinnissaan jury kiinnitti erityisesti huomiota teosten visuaaliseen ilmeeseen ja taiteelliseen ideaan sekä teoksen toteutettavuuteen ja kustannuksiin. Jury oli päätöksissään yksimielinen.

SAGA 2 juryn jäseninä toimivat kulttuurijohtaja Pekka Vähäkangas, kaupunginarkkitehti Eero Koivisto, kaupunginpuutarhuri Erkki Oinonen, Kuopion taidemuseon intendentti Marianna Huttunen ja Kuopion kaupungin asuntotoimen Kehityspäällikkö Mirja Wihuri sekä taiteilijajäsenenä kuvanveistäjä Kaisu Koivisto. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Pohjois-Savon taidetoimikunnan suunnittelija Elina Itkonen.

 


Palkitut ehdotukset:

 

KAIVANNONLAHDEN KIERTOLIITTYMÄ

 

                      1. nimimerkki: Rantakala (toinen versio)                    

                      Tekijät Ari Tiilikainen ja Iiro Muraja Kuopiosta

  

  

  

  

 

 

                      2. nimimerkki: Tanssi

Tekijä Auli Korhonen Helsingistä

  

 

 

 

 

  

 

                     

                      3. nimimerkki: Magneettimies              

                      teos: Kukat ovat hyviä kuuntelijoita

                      Tekijä Sirpa Miettinen Kinnulanlahdesta

 

 

                                           

  

  

 

 

 

 

KEILAN KALLIOPUISTO

                      1. nimimerkki: Viesti sinulle

                      Tekijä: Harald Karsten Jyväskylästä

 

 

 

 

 

                                   

                      2. nimimerkki: Särjen kylyk

                      Tekijä Seppo Manninen Somerolta

 

 

 

                                           

                      3. nro 23       nimimerkki: Rytmi rantautuu                 

                      Tekijä Antti Immonen Kuopiosta

                                           

        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saaristogalleria-hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on tuottaa Saaristokaupunkiin ympäristötaideteosten ja projektien kokonaisuus korostaen taiteen merkitystä asuinviihtyvyyteen jo kaupunkisuunnittelun vaiheessa. Ensimmäiset kilpailun kautta valitut ympäristötaideteokset valmistuvat Kuopion asuntomessuille vuonna 2010.

Projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon TE-keskus. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki.                     

Lisätietoja:

Mirja Wihuri

017 185 052, 044 7185 052

Kuopion kaupunki, tekninen toimi

                     

                      Juryn kommentit:

                      KAIVANNONLAHDEN KIERTOLIITTYMÄ

                             1. nro 18       nimimerkki: Rantakala (toinen versio)  

Ehdotus on tyylitelty hienosti, eikä se ole liian kalamainen. ”Rantakala” sopii hyvin aiheeltaan Saaristokaupunkiin. Mielenkiintoinen visuaalinen vaikutelma, kineettinen liike, syntyy ajettaessa teoksen ohi. Toteutettuna teos on helposti havaittavissa ja se toimii hyvin ympäristössään ympäri vuoden. Teos on asennettavissa kiertoliittymässä olevaan kallioon ja materiaaliltaan teos on vaativassa ympäristössään kulutusta kestävä. Toteutus pysyy annetussa budjetissa.

                      2. nro 77       nimimerkki: Tanssi

Ehdotuksessa Tanssi on dynaaminen liikevaikutelma, siinä on voimaa ja perinteistä monumentaalisuutta. Ehdotus on selkeä ja mittakaavallisesti ympäristöön istuva. ”Tanssi” on teknisesti toteutettavissa, se on materiaaleiltaan tyylikäs ja esteettinen. Toteutettuna ehdotus toimisi ympäristössään hyvin eri vuodenaikoina.                 

                      3. nro 3 B      nimimerkki: Magneettimies                  

                                            teos: Kukat ovat hyviä kuuntelijoita

Ehdotus on visuaalisesti mielenkiintoinen, hyvä rytmiltään, raikas ja hauska idealtaan. Toteutettaessa teos sopii mittakaavallisesti se hyvin liikenneympyrään, eikä se estä näkyvyyttä. Teos olisi helposti ylläpidettävissä ja sitä voitaisiin myös muunnella. Kiva valaistusidea loisi teoksesta mielenkiintoisen myös pimeänä vuodenaikana.

                                                                                                            

                      KEILAN KALLIOPUISTO

                      1. nro1          nimimerkki: Viesti sinulle                      

Ehdotus oli tarkoitettu Keilankannan kiertoliittymään, mutta juryn mielestä se soveltui mittakaavallisesti paremmin Keilan kalliopuistoon. Ehdotuksen idea on moderni ja vesistöhenkinen ja sopii myös siten hyvin kanavarantaan. Keilan kalliopuisto on tuulinen alue, joten tuulimobile ja sen liike sopivat hyvin kohteeseen. Toteutettuna teos näkyy hyvin moneen suuntaan ja pimeää vuodenaikaa varten se voidaan valaista sillalta käsin. Tekijä toteaakin, että työn on tarkoitus istua paikalleen mahdollisimman kauniisti kaikista suunnista tarkasteltuina. Tämä ajatus toteutuu erinomaisesti teoksen sijaitessa Keilan kalliopuistossa.

                      2. nro 44       nimimerkki: Särjen kylyk 

Ehdotus on idealtaan hauska ja aiheeltaan sopiva rannalle. Rantakallio ja sen polveileva muoto oli otettu hyvin huomioon teosta suunniteltaessa. Toteutettuna teos olisi dynaaminen, rytmikäs ja sillalta katsottaessa hauskan näköinen. Toteutusvaiheessa teosta pitäisi korottaa maasta korkeammalle, jotta vältyttäisiin sen päällä kiipeämiseltä tai vastaavasti kiipeileminen tulisi ottaa huomioon materiaalin vahvuuksia valittaessa. Mittakaavamuutosten myötä kustannukset nousisivat ja lopullisesta taideteoksesta tulisi liian kallis.

                      3. nro 23       nimimerkki: Rytmi rantautuu                 

Ehdotuksessa on rytmiä ja liikettä. Yksinkertainen, abstrakti muoto on mielenkiintoinen ja se herättää monenlaisia mielleyhtymiä veden rytmisestä liikkeestä, kallion polveiluista ja tuulen äänistä. Kallion kumpuilevaa muotoa on käytetty hienosti hyväksi työn suunnittelussa, johon teoksen oma muotokieli luo rytmillistä vaihtelua. Teos lähtee mielenkiintoisesti veden ääreltä ja sen materiaali on hyvä kontrasti kalliolle.