19.05.2005

19.05.2005

Tekninen lautakunta päätti 18.5.2005 kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Tervapuro, Rautaniemi  asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyn jatkamista.