05.10.2011

Martti Ahtisaaren koulussa avoimet ovet lähiseudun asukkaille 

Martti Ahtisaaren koululla vietetään avoimia ovia tiistaina 11.10. klo 17 - 19 koulun lähiseudun asukkaiden tutustumista varten. Asukkaat toivotetaan tervetulleiksi tutustumaan kouluun ja sen henkilökuntaan.

Kuva: Miika Tammekann

Kuopion eteläisellä alueella Saaristokaupungissa aloitti 11.8.2011 toimintansa uusi alakoulu, Martti Ahtisaaren koulu. Koulussa on tällä hetkellä hieman yli 180 oppilasta luokka-asteilla 1-4. Opetusryhmiä on 11 joista kolmessa on ns. harjaantumisopetusta. Lisäksi koulussa toimii viereisen Lehtoniemen päiväkodin kaksi esiopetusryhmää. 

Martti Ahtisaaren koulussa on kahdeksan luokanopettajaa, kiertävä erityisopettaja, kolme erityisluokanopettajaa, koulusihteeri, rehtori ja kymmenen koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi tiloissa on kouluravintola työntekijöineen, siistijät ja kiinteistöhuolto. Koulussa toimii myös kouluterveydenhuolto ja neuvola. Lisäksi koulurakennuksessa on nuorisotiloja jotka palvelevat lähialueen nuorisoa ja yhdistyksiä.

Ahtisaaren jalanjäljillä - painotuksina kansainvälisyys ja rauhankasvatus

Lähivuodet tulevat olemaan koulussa kiivasta kasvun aikaa. Martti Ahtisaaren koulu on mitoitettu noin 500 oppilaalle ja kolmisarjaisena alakouluna se tulee sisältämään 1-6- luokat ja harjaantumisopetusta.

Koulun nimi ohjaa ja suuntaa painotusalueita. Koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta sekä tulee painottamaan kansainvälisyyttä, sovittelua, suvaitsevaisuutta ja rauhankasvatusta. Sen opetuksessa pyritään myös monipuoliseen kielitarjontaan. Toiminnassa pyritään luomaan kontakteja ja verkostoitumaan kansainvälisesti. Toiveena on myös löytää yhteys kahteen muuhun Martti Ahtisaaren nimeä kantavaan kouluun. Lisäksi koululla on oma tehtävänsä painotustensa edistämisessä omassa kaupungissaan.