03.05.2012

KERHOTOIMINTA MARTTI AHTISAAREN KOULULLA SEKÄ YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA

Martti Ahtisaaren koulun toiminnassa pyritään avoimeen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa sekä koulun tilojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tällä hetkellä koulun oman käytön lisäksi koulun kanssa yhteistyössä mm. 4H –yhdistys, Alavan seurakunta ja Juniori KalPa  järjestävät kerhoja koululaisille luontevasti koulun jälkeen alkuiltapäivässä. Tulevana lukuvuonna koulun kanssa yhteistyössä klo 13-17 järjestettäviä kerhoja on tarkoitus lisätä.

Yhteistyö Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa on tiivistä ja tapahtuu kolmella tasolla: koulun kaksi nuorisotilaa on sekä koulun iltapäiväkerhon ja nuorisopalveluiden toiminnan käytössä. Maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin tiloissa toimii Martin kaakaotupa, joka on Saaristokaupungin alueen 2.-6. –luokkalaisille tarkoitettu avoimen nuorisotyön periaatteiden toimiva kokoontumispaikka vaihtoehtona yksinäisille iltapäiville kotona. Martin kaakaotuvan toiminnan sisällöt tulevat Opetushallituksen rahoittaman ”Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys kerhotoiminnassa” –hankkeen sisällöistä. Joka perjantai nuorisotiloissa toimii 7. –luokkalaisista ylöspäin tarkoitettu yökahvila, jossa toiminta on pääosin nuorten omista ideoista lähtevää. Lisäksi Martti Ahtisaaren koulu nuorisopalveluiden hallinnoimana  pilotoi mallia, jossa haetaan toimintamallia koulu-nuorisoyhteistyölle.  Yhteistyöllä kartoitetaan lapsia ennaltaehkäisevän nuorisotyön keinoin ja pyritään aktivoimaan perheitä ja lapsia sekä löytämään heille sosiaalisen kasvun tukea harrastustoiminnan parista.

Martti Ahtisaaren koulun iltakäyttö klo 17 jälkeen on erittäin vilkasta, erityisesti liikuntasali on varattu iltamyöhään saakka.