16.02.2003

Saaristokaupungissa tapahtunutta. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.5.2004 Pölläkänrantaa koskevan  asemakaavaehdotuksen. (27.5.2004)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus osa 1, osa 2 ja osa 3 oli yleisön nähtävillä 5.12.2003-5.2.2004. (15.12.2003)

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 30.10.2003 Saaristokaupungin projektisuunnitelman. (3.11.2003)

Saaristokadun yleissuunnitelman luonnos / havaintokuva 6.10.2003.

Rautaniemen ja Pitkälahden alueelle v.2004 rakennettavien omakotitonttien hakuaika oli 18.8.-12.9.2003. (18.8.2003)

Saaristokadun arviointiohjelma oli yleisön nähtävillä kaupungin valtuusto-virastotalolla  (Suokatu 42) ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksella (Sepänkatu 2). Arviointiohjelmasta sai esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne ympäristökeskukseen 23 toukokuuta mennessä.  (24.4.2003)

Teknisen viraston yleiskaavatoimisto valmisteli osayleiskaavaluonnokset, jotka koskivat Lehtoniemen ja Rautaniemen alueita. Kaavaluonnokset oli nähtävillä 30.4.2003 saakka Teknisen viraston asiakaspalvelupisteessä Suokatu 42. (10.4.2003)

Kaupunginhallitus nimesi 3.3.2003 asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimon Saaristokaupungin projektipäälliköksi ja teknisen viraston asiakaspalvelupäällikö Juhani Mikkosen projektisihteeriksi. Molemmat toimet hoidetaan oman toimen ohella. (4.3.2003)

SAARISTOKATU-> SAARISTOLATU oli keväällä hiihtäjien kuljettavissa. Kaupungin vapaa-ajankeskus oli tehnyt Saaristokadun reitille hiihtoladun, joka kulki Kärängän ja Siikaniemen välillä ja noudatti tulevan Saaristokadun linjausta. Ladulla oli karttaopastus. (3.3.2003)

70 omakotitonttia Rautaniemestä tuli hakuun 8/2003.

Saaristokaupungille saatiin oma logo. Ideointiin haastettiin mukaan konsultin lisäksi kaikki kaupungin työntekijät. Hyviä ehdotuksia tulikin lukuisa joukko. Parhaimmaksi nousi toripysäköinnissä työskentelevän Merja Ruotsalaisen ehdotus, jonka pohjalta logo on työstetty. Kolmesta ympyrästä rakentuva logo ilmentää tulevan Saaristokaupungin helminauharakennetta, luonnon vihreyttä, vesielementtiä sekä Saaristokatua.

Saaristokaupungin aluetiimi perustettiin 11.12.2002 (asukkaiden ja kentällä toimivien tahojen yhteistyöelin)

22.11.2002 varattiin vuoden 2003 omakotirakentamiseen 51 vuokratonttia Savolanniemestä. Rakentaminen alkoi 1.6.2003.

Saaristokaupunki oli mukana Kotkan Asuntomessuilla 12.7. - 11.8.2002. Kiitos vierailijoille. 

Aurinkorinteen koulu otettiin käyttöön 24.2.2003.

Pölläkänlahden päiväkoti otettiin käyttöön syyskuussa 2002.

Saaristokaupungin ensimmäiset omakotitontit myytiin tarjousten perusteella toukokuussa 2002.

Jynkänvuoren toinen omakotialue rakenteille huhtikuussa 2002.

Tekninen lautakunta varasi Savolanniemestä rivitalotontteja Rakennusliike K.J. Rissanen Oy:lle, Insinööritoimisto Ari Niemi Oy:lle, YIT-Rakennus Oy:lle ja Pohjois-Savon YH-Rakennuttaja Oy:lle maaliskuussa 2002.

Myytävien omakotitonttien toinen hakuaika päättyi 26.4.2002.

Saaristokaupungin suunnittelu käynnistettiin keväällä 2001.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Saaristokadun ohjeellisen merkinnän yleiskaavassa vuonna 2000.