01.11.2012


Pölläkänsalmen sillan ja katujen rakentaminen alkaa

Pölläkänsalmen sillan ja katujen rakennustyöt aloitetaan mittaus- ja raivaustöillä viikon 45 alussa. Kallion louhinta alkaa valmistelutöiden jälkeen.

Kadut ja silta valmistuvat liikenteelle ensi vuonna elokuun puoliväliin mennessä. Rakennustyöt viimeistelytöineen ovat valmiit lokakuun puoliväliin mennessä. Katuverkkoa käyttävä työmaaliikenne, lähinnä kuorma-autoliikenne tulee lisääntymään rakentamisen alettua alueella.

Massoja siirretään maankaatopaikoille ja materiaaleja toimitetaan työmaalle. Varsinainen toimenpidealue on erillään asutuksesta ja vielä rakentamatonta. Alue rajataan sulkunauhoin ja merkitään kulkukieltomerkein. Työskentelyaika on arkisin klo 7 – 22, tarvittaessa lauantaisin klo 8 – 18. Räjäytyksiä tehdään arkisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Päiväkotilasten kanssa kulkevien ja koululaisten on syytä noudattaa varovaisuutta ylittäessään katuja, vaikka kevyt liikenne kulkeekin erillisiä kevyen liikenteen väyliä pitkin. Asukkaille haittaa tulee työmaaliikenteestä ja kallion poraus- ja louhintatöistä. Työt aiheuttavat myös melua.

Pahoittelemme työstä aiheutuvia haittoja.  >>> Kartta (pdf )

 Lisätietoja asiasta antaa rakennuttaja Kari Laukkanen, puh. 044 718 5568, kari.matti.laukkanen(at)kuopio.fi