17.06.2005

17.06.2005

SAARISTOKADUN VESILAIN MUKAINEN LUPA MYÖNNETTY – rakentamisen mahdollista käynnistyä

Saaristokaupungin Kuopion keskustaan yhdistävän Saaristokadun rakentaminen on saanut vesilain mukaisen luvan 17.6.2005. Lupaehtojen myötä viimeinenkin merkittävä vaihe on ratkennut ja Saaristokadun rakentaminen voi alkaa. Aikaisemmin keväällä Saaristokadun asemakaava on saanut jo lainvoiman. Tekninen lautakunta puolestaan hyväksyi Saaristokadun katusuunnitelman saaristojakson osalta toukokuun lopussa.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä lupa sisältää Saaristokadun saaristojakson rakentamisen Kumpusaaren ja Kärängän välille, Kaivannonlahden virtausrummun rakentamisen sekä Keilankannan sillan, kanavan ja laivaväylän rakentamisen.  Päätös noudattaa kaupungin kantaa, jonka mukaan noin 500 metrin silta-aukkojen toteuttaminen turvaa saaristojaksolla veden vaihtuvuuden, jota Kaivannonlahden ja Keilankannan aukaiseminen tehostavat. Lupaehtoihin kuuluu myös veden laadun tarkkailu koko rakentamisen ajan. Veden laatua ja kalatilannetta tullaan seuraamaan vuosia rakentamisen päättymisen jälkeen.

”Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös on erittäin merkittävä Kuopion kannalta. Se luo edellytykset asuntotuotannon tehostamiselle ja kaupungin kasvulle. Saaristokaupungin tonttitarjontaa voidaan lisätä ja asuntotuotantoa merkittävästi monipuolistaa. Saaristokadun rakentamisella turvataan Saaristokaupungin rakentaminen suunnitellusti”, toteaa Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

Katu palvelee erityisesti Lehtoniemen ja Rautaniemen alueita, joista ajomatka kaupunkiin lyhenee merkittävästi, parhaimmillaan jopa 14 km. Lehtoniemen alue voidaan ottaa suunnitellusti kerros- ja rivitalotuotantoon. Saaristokadun Siikaniemen puoleisessa päässä alue siistiytyy ja antaa mahdollisuudet työpaikkavaltaisten alueiden rakentamiseen hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Saaristokatu rakennetaan nykyisestä Tasavallankadun ja Siikaniemenkadun risteyksestä pienten saarten kautta Käränkään ja edelleen Keilankantaan. Keilankannan ylitse rakennetaan 16 metriä korkea silta, kun kannas avataan laivaliikenteelle. Katu rakennetaan saaristojaksolla kaksikaistaisena. Kadun länsipuolelle sijoittuva kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta välikaistalla. 1,3 km:n saaristojaksolle rakennetaan kaikkiaan kolme siltaa, joiden yhteispituus on noin 500 metriä. Vesistöpenkereet rakennetaan Kumpusaaresta saatavasta louheesta.

Saaristokadun toteuttamiskustannuksiksi Tasavallankadun ja Kärängän välillä arvioidaan noin 16,5 miljoonaa euroa. Keilankannan sillan ja kanavan rakentamisen arvioidaan maksavan noin 3 miljoonaa euroa. Rahoituspäätösesitys  tuodaan Kuopion kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyn 2005 aikana.

Saaristokatu on kaava-, ympäristö- ja liikennetaloudellisilta näkökohdiltaan erittäin kannattava. Muihin maankäyttö- ja liikennevaihtoehtoihin verrattuna se tuottaa vähemmän liikenteen haittoja ja päästöjä ja sallii kaavataloudeltaan tehokkaan kunnallistekniikan rakentamisen. Saaristokatu antaa edellytykset kehittää useita liikennemuotoja tasapuolisesti. Kadun rakentaminen  parantaa bussiliikenteen edellytyksiä sekä luo houkuttelevan kevyen liikenteen reitin.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Ismo Heikkinen, puh. 044 718 5656