08.11.2012Martti Ahtisaari-päivän viettäminen

Sovittelua korostavaa Martti Ahtisaari-päivää vietettiin eilen Saaristokaupungin presidentin nimikkokoulussa. Martti Ahtisaaren ja sovittelunpäivää vietetään vuosittain marraskuussa Martin päivän aikoihin. Ahtisaaripäivän tavoitteena on tutustuttaa oppilaat rauhanvälitystyöhön ja opettaa ristiriitojen ratkaisemista ja sovittelutaitoja.

Martti Ahtisaaren koulu on ensimmmäisenä Kuopiossa lähtenyt mukaan Suomen Sovittelufoorumin Verso-vertaissovitteluun. Päivän teemaan liittyen paikalla olleet kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävän Walter-yhdistyksen Efe Evwaraye ja Michaela Moua haastoivat oppilaat keskustelemaan rasismista ja syrjinnästä ja niiden torjunnasta.

Martti Ahtisaaren koululla on myös valittu ensimmmäiset parikymmentä oppilasta vertaissovittelijoiksi. Oppilaat ovat valinneet keskuudestaan sovittelijat ja sovittelutyö ristiriitatilanteissa on lähtenyt hyvin käyntiin.