15.11.2012


Kanavapuiston ilme

Keilankannan sillan luoteispuolella sijaitsevan Kanavapuiston ilme tulee olemaan rakennettu, osin karuhko louheaineineen, osin vehreä. Puiston kasvillisuus uusitaan lukuun ottamatta 5 säilytettävää runkopuuta. Istutettava kasvillisuus on suurelta osin matalaa maanpeittävää pensasistutusta. Istutusten valinnassa on erityisesti kiinnitetty huomioita kasvillisuuden syysväritykseen. Rinteen nykyiseen kaltevuuteen ei tule suuria muutoksia ja nykyinen louheluiska säilyy pienin korjaavin toimenpitein. Puisto sisältää pienimuotoisia betonikivipintaisia oleskelualueita. Puistossa kulkee kolme eri kulkuyhteyttä. Niistä kaksi liittyy kivituhkapintaisina polkuina Siltavahdinkujalle sekä yksi puurakenteisena siltayhteytenä nykyiselle Keilankanavan rannassa olevalle laiturille.

>>> Kanavapuiston vihersuunnitelma (pdf)