15.11.2012


Painija Eino Leinon lähiliikuntapaikka

Lehtoniemessä sijaitsevan Painija Eino Leinon puiston kokonaispinta-ala on n.5 ha, josta lähiliikunta-alueen osuus on n. 0.8 hehtaaria. Painija Eino Leinon lähiliikuntapaikan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota erilaisiin käyttäjäryhmiin, alueen monipuoliseen ja ympärivuotiseen käyttömahdollisuuksiin sekä ympäristön viihtyisyyteen. Alueen laajuus ja monipuoliset toiminta-alueet kannustavat omaehtoiseen liikkumiseen ja erilaiseen harrastustoimintaan alueella. Lähiliikunta-alue on luonteeltaan perhepuisto, josta löytyy toimintamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Puitteet mahdollistavat myös pidempiaikaisen viipymisen sekä tapahtumien järjestämisen alueella. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen toiminnallisuuteen, viihtyisyyteen ja erilaisten tilojen syntymiseen alueelle.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi Painija Eino Leinon lähiliikuntapaikan  hankesuunnitelman 13.12.2011. Suunnitelman yksityiskohdat on esitetty suunnitelmassa VIH 2118.

>>> Painija Eino Leinon lähiliikunta-alueen hankesuunnitelma (pdf)

>>> Painija Eino Leinon lähiliikunta-alueen yleissuunnitelma VIH 2118 (pdf)