10.08.2005

10.08.2005

Hulevesien hallinta Kuopion Saaristokaupungissa -hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta

 

 

Hulevesien hallinta Kuopion Saaristokaupungissa -hanke on osa laajempaa, Kuopion keskeisen kaupunkialueen vesistöihin liittyvää hankekokonaisuutta. Hankkeessa tarkastellaan muutamaa, pääasiassa parhaillaan rakentuvassa Saaristokaupungissa sijaitsevaa kohdetta, joiden avulla pyritään saamaan lisätietoja erilaisista hulevesien eli rakennetun alueen sade- ja kuivatusvesien käsittelytavoista ja niiden soveltamismahdollisuuksista erilaisilla alueilla.

 

Neljästä osasta koostuva hanke sisältää maankäytön suunnittelua, erilaisten kosteikkojen rakentamista, ravinteiden kemiallista saostusta koskevan kokeilun sekä eri käsittelymenetelmien toimivuuden seurantaa.

 

Hankkeen tavoitteena on ympäristökuormituksen vähentäminen, asuinalueiden viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä pientenkin vesialueiden säilymisen mahdollistaminen kaupunkikuvan keskeisenä osana. Työssä pyritään myös kehittämään erilaisia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä, joilla valuma-alueilta tulevaa kuormitusta voidaan pienentää.

 

Vuosina 2005-2007 toteutettavan hankkeen arvonlisäveroton kokonaisbudjetti on noin 316 000 €. Hankkeelle saadaan Pohjois-Savon ympäristökeskukselta tavoite 1 –ohjelman mukaista rahoitusta enintään 75 % toteutuneista ja hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kuopion kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuvat Kemira Chemicals Oy ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry.Sulje ikkuna