11.08.2005

11.08.2005

Kesäkuussa 2005 myönnetystä Saaristokadun vesilain mukaisesta luvasta jätti Pohjois-Savon ympäristökeskus ainoana valituksen. Valituksen johdosta käydyissä kaupungin ja ympäristökeskuksen välisissä neuvotteluissa saavutettiin sopuratkaisu, jonka mukaan kaupunki rakentaa 20-metrisen sillan Kalliosaarten ja Korkeasaaren välille. Kustannusten nousun estämiseksi Kalliosaarten siltaa S3 vastaavasti lyhennetään. Pohjois-Savon ympäristökeskus on sopuratkaisun myötä sanonut olevansa valmis perumaan valituksen. Kaupunki sitoutuu samanaikaisesti jättämään siltoja koskevan muutoshakemuksen Itä-Suomen ympäristölupavirastolle. Valituksen perumisen jälkeen kadun rakentamiselle ei ole enää esteitä. Saaristokadun rakentamisesta vastaava kunnallistekninen osasto onkin tehnyt esityksen Saaristokadun käynnistämispäätöksestä. Keskiviikkona 10.8.2005 tekninen lautakunta otti käynnistämispäätökseen hyväksyvän kannan. Käynnistämispäätös etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon.