22.05.2015

KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILUN KORTTELIT JAETTIIN KOLMELLE

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan nimeämä arvosteluryhmä julkisti tiistaina 19.5.2015 Kaivannonlahden tontinluovutuskilpailun ratkaisun.

Kilpailussa jaetulle toiselle sijalle tulivat YIT Rakennus Oy kilpailuehdotuksellaan "AMFI", suunnittelijana Arkkitehtisuunnittelu Arkkityypit Oy ja Rakennusliike Lapti Oy kilpailuehdotuksellaan "le Ego", suunnittelijana Arkkitehtitoimisto ON Oy.

Kolmannelle sijalle sijoittui Lakea Oy kilpailuehdotuksellaan "Real Diamonds", jonka suunnittelija on QVIM Arkkitehdit Oy.

Ensimmäistä sijaa ei jaettu. Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä kuusi hyväksyttävää ehdotusta. Arvosteluryhmä katsoi, että kilpailun taso oli hyvä ja ehdotukset viimeisteltyjä. Mikään kilpailuehdotuksista ei erottunut selkeästi muita ehdotuksia parempana.

- Kilpailualueen asemakaava on tarkoitus laatia kahden parhaimman kilpailuehdotuksen pohjalta, toteaa asemakaavapäällikkö Martti Lätti.

Ensimmäiselle varasijalle sijoittui Avain Asumisoikeus Oy kilpailuehdotuksellaan "Lähellä luontoa". Kilpailuehdotuksen on suunnitellut Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Toiselle varasijalle sijoittui Peab Oy kilpailuehdotuksellaan "Kruuvi" suunnittelijana Linja Arkkitehdit Oy. Kolmannelle varasijalle sijoittui niin ikään YIT Rakennus Oy kilpailuehdotuksellaan "Tiikerin silmä", jonka suunnittelija on Arkkitehtipalvelu Oy.

Kilpailun tarkoituksena oli etsiä alueelle myös toteuttajat.

- Kilpailun kohteina olleet kolme korttelia luovutetaan toteutettaviksi kolmelle kilpailussa parhaiten menestyneelle osallistujalle, kertoo kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen.

Kilpailun kohteena olleesta alueesta kaavoitetaan uusi asuinalue, johon tulee noin 330 asuntoa ja noin 660 asukasta.

Kilpailutyöt ovat nähtävillä Kuopion kaupungin valtuusto-virastotalon aulassa 25.5. – 7.6.2015.

Arvosteluryhmän laatima arvostelupöytäkirja (pdf) sekä kuvat kakkosijan jakaneista kilpailutöistä (pdf) ovat katsottavissa Kuopion kaupungin internetsivuilla.

Lisätiedot:
tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen, jarkko.merilainen(at)kuopio.fi
kaavoitusarkkitehti Ulla Korhonen, ulla.korhonen(at)kuopio.fi