30.09.2005

30.09.2005

Vaasan hallinto-oikeus on vahvistanut päätöksellään 29.9.2005 Itä-Suomen ympäristölupaviraston antaman vesilain mukaisen luvan Saaristokatu - hankkeeseen liittyville toimenpiteille. Vesilain mukainen lupa on siis nyt lainvoimainen.

Samanaikaisesti on Itä-Suomen ympäristölupavirastossa käsittelyn alla muutoslupa saaristojakson silloille. Samat muutokset tulee hyväksyä myös katusuunnitelmassa.