05.10.2005

05.10.2005

 

KUOPION EUROPAN  8 KOHTEESEEN PERÄTI 66 KILPAILIJAA

  

 

 

Kuopion Saaristokaupunki on mukana maailman suurimmassa arkkitehtuurikilpailussa, Europan 8:ssa. Kilpailukohteeseemme, Saaristokaupungin Lehtoniemeen ilmoittautuneita arkkitehteja ja arkkitehtiryhmiä rekisteröityi 66 kpl. Lukua voi pitää hyvänä osoituksena Saaristokaupungin  kiinnostavuudesta.

Europan 8 arkkitehtuurikilpailussa mukana on yhteensä 74 aluetta 19 eri maasta. Suomen muutkin kilpailukaupungit Kemi (49 ilmoittautunutta) ja Lahti (31) menestyivät myös hyvin.

Europan 8 arkkitehtuurikilpailun ehdotusten viimeinen palautuspäivä oli 26.09.2005. Kuopion kohde kiinnosti kahdeksanneksi eniten kilpailijoita koko Euroopassa. Kuopion taakse jäi sellaisiakin suurkaupunkeja kuin Rooma, Lontoo, Wien, Budapest, Praha ja Istanbul.

Saaristokaupungin kiinnostavuuden perustana lienee ollut  mielenkiintoinen kilpailuohjelma, jossa pääteemana oli Building in Nature. Siinä kilpailijoita pyydettiin etsimään ennakkoluulottomasti ratkaisuja siihen, kuinka ”rakentaa kaupunkia tasapainoisesti luonnon helmaan siten, että syntyy harmoninen kokonaisuus, joka vastaa nykypäivän kaupunkilaisten esittämiin asuintoiveisiin? Kuinka asua kaupungissa ja samanaikaisesti luonnon keskellä?"

Europan 8 kilpailu osoittaa,  että uutta kiinnostavaa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kasvualustaa on  löydettävissä myös  suurkaupunkien tavanomaisten ongelmien ulottumattomista. Todennäköisesti myös maamme ulkopuolelta kilpailuun osallistuneet arkkitehdit ovat huomanneet Saaristokaupungin ja haluavat tuottaa uusia ideoita käyttöömme.

Europan 8 arkkitehtuurikilpailun tulokset julkistetaan 13.02.2006 kansainvälisen juryn lopullisten päätösten jälkeen. Oheisella sivulla on kilpailun kohdekaupungit  http://www.europan-europe.com/e8_gb/sites/sites_map.php . Osallistujamäärät löytyvät em. sivulta esim. Kuopio  -> statistics.

Lisätiedot  koko Europan 8 kilpailusta ja Kuopion kilpailukohteesta:

http://www.europan-europe.com/e8_gb/home/home.phphttp://www.europan.fi/ sekä

toimistoarkkitehti Janne Repo, tekninen virasto / kaavoitusosasto, puh. 017 – 185 439,

040 – 5353 231, sähköposti    janne.repo@kuopio.fi

 

Hannu Harjunheimo

 

Asuntotoimenjohtaja,

Saaristokaupungin projektipäällikkö

 

 Sulje ikkuna