17.10.2005

17.10.2005

Tekninen lautakunta hyväksyi 5.10. 2005 kokouksessaan asemakaavaehdotuksen Saaristokatu, Käränkä asetettavaksi julkisesti nähtäville. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 33. kaupunginosan (Lehtoniemi) kortteleiden tonttijaot.

Mikäli ehdotukseen ei esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.