18.11.2005

18.11.2005

Saaristokadun muutokset ovat saaneet vesilain mukaisen luvan 18.11.2005. Itä-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellään myöntänyt luvan Kalliosaarten sillan muuttamiseen ja uuden Korkeasaaren sillan rakentamiseen. Luvan taustalla on Pohjois-Savon ympäristökeskuksen valitus Saaristokadun ensimmäisestä vesilain mukaisesta luvasta. Muutoshakemuksen jättämisen johdosta ympäristökeskus kuitenkin perui valituksensa.