06.02.2006

06.02.2006

Saaristokadun saaristojakson urakkaan on valittu toteuttajaksi Tieliikelaitos. Urakkahinta on noin 13 miljoonaa euroa, josta neljän sillan osuus on yhteensä noin 7,7 miljoonaa euroa. Työ aloitetaan Kumpusaaren louhinnoilla ja saaristojakson pisimmän sillan rakennustöillä maaliskuun aikana.

Pisimmän Pölhön sillan valmistumisen jälkeen työt jatkuvat penkereen sekä pienempien siltojen rakentamisena. Urakkaan kuuluvien töiden tulee olla valmiina Käränkään saakka marraskuun loppuun 2008 mennessä.

Saaristokaupungin sivuilla tullaan seuraamaan tiiviisti kadun rakentamisprojektia.Sulje ikkuna