04.03.2006


Tekninen lautakunta hyväksyi 1.3.2006  Tervalammen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston asetettavaksi julkisesti nähtäville ja oikeutti pyytämään tarvittavat lausunnot.

ASEMAKAAVOITUS

Kuopion kaupungin teknisen viraston kaavoitusosastolla valmistellaan Tervalammen alueen asemakaavaa.

Rautaniemeen kaavoitetaan uusi pientalovaltainen asuntoalue. Suunnittelualue rajautuu lännessä Pölläkän ja Pölläkänrannan asuntoalueisiin, pohjoisessa tulevaan Tervapuron asuntoalueeseen, idässä Kallaveteen ja etelässä Pölläkänsalmeen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat julkisesti nähtävinä 6.3.–24.3.2006 teknisen viraston aukioloaikana kello 8.00–15.30 viraston asiakaspalvelussa, Suokatu 42. Kaavatyötä koskeva asukastilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.3.2006 klo 18.00 Pölläkänlahden päiväkodissa, Lehtoniementie 15. Tervetuloa!

Aineistoa koskevat ehdotukset ja  kannanotot pyydetään toimittamaan nähtävänäoloaikana teknisen viraston kaavoitusosastolle Suokatu 42, A-rappu II-kerros. Postiosoite: PL 1097, 70111 Kuopio.

Lisätietoja antavat toimistoarkkitehti Virpi Lindell, p. 185 431 ja asemakaava-arkkitehti Martti Lätti, p. 185 417.

Kuopiossa 4.3.2006

TEKNISEN VIRASTON KAAVOITUSOSASTOSulje ikkuna