19.03.2006

19.03.2006

Saaristokadun rakentamisen aloittaminen on viivästynyt Markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Töiden piti alun perin alkaa maaliskuun aikana Kumpusaaresta käsin. Tekninen lautakunta käsittelee valituksesta johtuvaa tilannetta seuraavassa kokouksessaan 29.3.