30.03.2006

30.03.2006

Tekninen lautakunta päätti kokouksesssaan 29.3.2006 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus määrää Kärängän asemakaavan tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Voimaantulon ulkopuolelle jäävät korttelit 4 ja 5 sekä korttelin 3 tontti 16.

Sekä samalla hyväksyttäväksi sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 33. kaupunginosan (Lehtoniemi) kortteleiden tonttien tonttijaot.