11.04.2006

11.04.2006

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.4.2006 kokouksessaan Kärängän asemakaavan tulemaan voimaan MRL 201 §:n mukaisesti kaava-alueen niiltä osin, joihin valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Voimaantulon ulkopuolelle jäävät korttelit 4 ja 5 sekä korttelin 3 tontti 16.

Sekä samalla hyväksyi sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 33. kaupunginosan (Lehtoniemi) kortteleiden tonttien tonttijaot.