22.06.2006

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.6.2006  Tervalampi, Rautaniemi asemakaavaehdotuksen  asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA  27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäväksi asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvien Kuopion kaupungin 37. kaupunginosan (Rautaniemi) kortteleiden sitovat tonttijaot. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muiutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.