31.08.2006


Tekninen lautakunta päätti 30.8.2006  kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle Tervalampi, Rautaniemi asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamista.