14.09.2006

Saaristokaupungissa panostetaan hulevesien hallintaan

 

Suomessa sade- ja lumien sulamisvedet eli hulevedet johdetaan nykyisin yleisesti käsittelemättä suoraan vesistöön. Hulevesien mukana voi kulkeutua mm. vettä samentavaa kiintoainetta ja ravinteita, jotka lisäävät vedestä happea kuluttavien kasvien kasvua. Valuma-alueen maankäytöstä riippuen myös pieniä määriä öljyjä ja raskasmetalleja saattaa kulkeutua vesistöön. Tehokkailla käsittelymenetelmillä, kuten kosteikoilla voidaan vähentää vesistön kuormitusta.

Pölläkänlahden pohjukkaan rakennetaan kosteikko ja patopenger, jotka tasaavat hulevesivirtaamia ja pidättävät kiintoaineitta ja ravinteita. Vedenlaadun parantamisen lisäksi kosteikosta tehdään viihtyisä alue, jossa lenkkeilijät, koululaiset ja päiväkotilapset voivat käydä tutustumassa kasvillisuuteen, lintuihin, jne. Alkutalvesta rakennetulle patopenkereelle muodostuu kävelyväylä, josta aluetta on mahdollista tarkastella. Lisäksi ranta-alueelle rakennetaan ulkoilijoiden käyttöön levähdyspaikka penkkeineen. Alueen viimeistellään kuluvan vuoden syksyllä.

Hankkeen kustannusarvio on 65 000 €. Kosteikon rakentaminen on osa ”hulevesien hallinta Kuopion Saaristokaupungissa” –nimistä EU-hanketta, jonka toteuttavat vuosina 2005-2007 Kuopion kaupungin tekninen virasto ja ympäristökeskus sekä Kuopion Vesi. Hankkeessa ovat mukana myös Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry ja Kemira Oyj. Kokonaiskustannukset ovat 316 000 € (alv 0%).

Lisätietoja antavat suunnitteluinsinööri Päivi Rissanen, puh. 185 303 tai ympäristönsuojelusuunnittelija Eila Pulkkinen, puh 182 143.


Kuva Savolanniemen kosteikosta.