28.09.2006

Tekninen lautakunta hyväksyi 27.9.2006 kokouksessaan asemakaavaehdotuksen / Kaivannonlahdenkatu-Saaristokatu asetettavaksi  MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti  nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.  Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.